Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń

Creator:

Błażewski, Maciej (1986- )

ORCID:

0000-0003-2812-8199

Subject and Keywords:

zgromadzenie   organ gminy   środki komunikacji elektronicznej   elektroniczna administracja

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Przepisy ustawy — Prawo o zgromadzeniach określają stosowanie środków komunikacji elektronicznej w związku z organizacją zgromadzenia. Stosowanie tych środków ma miejsce w toku postępowania w sprawie zgromadzenia oraz w związku z przeprowadzeniem tego zgromadzenia. Przepisy prawa zakładają stosowanie podstawowych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna oraz publiczne strony internetowe, dzięki czemu elektroniczna administracja może być upowszechniona pomimo dużego poziomu wykluczenia cyfrowego w polskim społeczeństwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.3

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 27-37

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg