Object

Title: System of market supervision over goods subjectto the directives of “the new attitude” in Poland — a few reflections on coordination of activities by supervision authorities ; Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System of market supervision over goods subjectto the directives of “the new attitude” in Poland — a few reflections on coordination of activities by supervision authorities  
Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru

Creator:

Żywicka, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5789-8355

Subject and Keywords:

system of market supervision   coordination   cooperation   conformity assessment   goods safety  
system nadzoru rynku   koordynacja   współpraca   ocena zgodności   bezpieczeństwo wyrobów

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article presents the Polish organisational model of the system of market supervision over goods subject to conformity assessment (CE marking) from the perspective of the applied mechanisms of the coordination and cooperation of supervision authorities. The aforementioned system is organised as a network structure of specialised authorities of public administration which create organisational and functional systems which provide the proper level of safety of products introduced into the internal market.The first part discusses the administration authorities which create the system of market supervision and coordination systems, including the coordination entity (President of the Office of Competition and Consumer Protection) and coordinated entities. The second part depicts the cooperation acts applied in the system of market supervision, as well as the legal mechanism of coordination.  
W artykule zaprezentowano polski model organizacyjny systemu nadzoru rynku nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności (oznakowanie CE), z perspektywy zastosowanych mechanizmów koordynacji i współpracy organów nadzoru. System ten zorganizowany jest w formie sieciowej struktury wyspecjalizowanych organów administracji publicznej tworzących układy organizacyjne i funkcjonalne, co pozwala zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek wewnętrzny.W pierwszej części przedstawione zostały organy administracji tworzące system nadzoru ryn-ku oraz układy koordynacji, w tym podmiot koordynujący (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) i podmioty koordynowane. W drugiej części ukazano (zastosowane w systemie nadzoru rynku) akty współdziałania i prawny mechanizm koordynacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119221

DOI:

10.19195/0524-4544.329.35

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 431-442

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

18

Number of object content views in PDF format

18

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129737

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information