Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru

Creator:

Żywicka, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5789-8355

Subject and Keywords:

system nadzoru rynku   koordynacja   współpraca   ocena zgodności   bezpieczeństwo wyrobów

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

W artykule zaprezentowano polski model organizacyjny systemu nadzoru rynku nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności (oznakowanie CE), z perspektywy zastosowanych mechanizmów koordynacji i współpracy organów nadzoru. System ten zorganizowany jest w formie sieciowej struktury wyspecjalizowanych organów administracji publicznej tworzących układy organizacyjne i funkcjonalne, co pozwala zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek wewnętrzny.W pierwszej części przedstawione zostały organy administracji tworzące system nadzoru ryn-ku oraz układy koordynacji, w tym podmiot koordynujący (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) i podmioty koordynowane. W drugiej części ukazano (zastosowane w systemie nadzoru rynku) akty współdziałania i prawny mechanizm koordynacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.35

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 431-442

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg