Object

Title: Who safeguards the competition in the energy market? Between the President of the Energy Regulatory Office and President of the Officeof Competition and Consumer Protection — selected issues ; Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Who safeguards the competition in the energy market? Between the President of the Energy Regulatory Office and President of the Officeof Competition and Consumer Protection — selected issues  
Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia

Creator:

Kamiński, Marcin

ORCID:

0000-0003-3036-4297

Subject and Keywords:

competition   energy market   President of Energy Regulatory Office   President of the Office of Competition and Consumer Protection  
konkurencja   Prezes Urzędu Regulacji Energetyki   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów   rynek energetyczny

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The aim of this paper is to discuss the selected issues concerning the mutual relations between the President of the Energy Regulatory Office and President of the Office of Competition and Consumer Protection. The outline of the distinction of powers of both authorities resulting from the case of law of the Supreme Court and views expressed in the doctrine is presented. Based on the examples of third-party access rule and the provisions stipulated in the REMIT regulation, the author intended to prove the claim that the assignments of both authorities are complementary and the cooperation between them is indispensable. It is also indicated that the variety of practices which could be implemented by the energy enterprises requires the collaboration between the authorities within the framework of the shared competences. In order to demonstrate that the provisions of sector specific regulations and provisions of competition law might both be applicable to very similar factual situations, the author presented the decisions taken by the European Commission and national authorities in other member states. Concluding the deliberations expressed in this paper it is claimed that the key issue for fulfilling the objective consisting of providing the effective mechanism of competition protection is the cooperation and willingness to perform existing competences by both authorities safeguarding competition in the energy sector.  
Artykuł jest omówieniem wybranych zagadnienień dotyczących wzajemnych relacji między Prezesem URE i Prezesem UOKiK w kontekście zapewniania konkurencji w sektorze energetycznym. W pracy przedstawiono zarys rozdzielenia uprawnień obu organów wynikający z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny. Na przykładzie zasady dostępu stron trzecich oraz postanowień rozporządzenia REMIT autor starał się dowieść tezy o komplementarności zakresu zadań obu organów oraz niezbędności ich współpracy. Wskazano, że mnogość potencjalnych działań stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne wymaga współdziałania ze strony organów w ramach podzielonych kompetencji. W celu udowodnienia, że do zbliżonych stanów faktycznych zastosowanie mogą mieć zarówno przepisy regulacji sektorowych, jak i przepisy o ochronie konkurencji, autor przytoczył praktykę decyzyjną Komisji oraz organów w innych państwach członkowskich UE. Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym artykule, stwierdzono, że kluczem do realizacji celu polegającego na zapewnieniu skutecznych mechanizmów ochrony konkurencji jest współpraca i chęć wykonywania istniejących kompetencji przez oba organy strzegące konkurencji w sektorze energetycznym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119210

DOI:

10.19195/0524-4544.329.24

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 299-310

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information