Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stabilność finansowa jako determinanta aktywności państwa względem podmiotów sektora bankowego

Creator:

Oziębała, Wiktor

ORCID:

0000-0001-6555-3747

Subject and Keywords:

stabilność finansowa   system finansowy   bank   nadzór ostrożnościowy   Komisja Nadzoru Finansowego   Komitet Stabilności Finansowej

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

W artykule poruszona została problematyka stabilności finansowej jako głównego celu działań podejmowanych przez państwo względem podmiotów sektora bankowego. Wyjaśnione zostały między innymi podstawy dla priorytetowego traktowania stabilności finansowej w nowej architekturze nadzoru makro i mikroostrożnościowego nad sektorem bankowym. W dalszej części wywo-du zawarte zostały uwagi odnoszące się do aktualnych w doktrynie niejasności terminologicznych względem stabilności finansowej. W pracy scharakteryzowano również wyzwania, przed jakimi staje państwo, a przede wszystkim organy nadzoru, w ramach konstruowania skutecznej strategii nakierowanej na utrzymanie stabilności finansowej, w tym także trudności związane z osiągnięciem tego celu przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności i konkurencyjności sektora bankowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.41

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 507-517

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg