Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Creator:

Sylwestrzak, Dorota

ORCID:

0000-0003-4985-2880

Subject and Keywords:

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców   postępowanie sądowoadministracyjne   uprawnienia procesowe   wolność gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Działalność małych i średnich przedsiębiorców odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości. Państwo podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony ich praw na płaszczyźnie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Autorka w zwięzły sposób przedstawia uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dokonuje oceny wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z punktu widzenia efektywności ochrony praw małych i średnich przedsiębiorców. W konkluzji utworzenie nowego podmiotu do ochrony małych i średnich przedsiębiorców autorka ocenia jako niecelowe, gdyż jego kompetencje i zadania stanowią powielenie uprawnień prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.10

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 119-130

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg