Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

Creator:

Nowicki, Henryk   Kucharski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-0392-2433   0000-0003-0528-3962

Subject and Keywords:

Prawo przedsiębiorców   działalność gospodarcza   przedsiębiorca   działalność nieewidencjonowana   koła gospodyń wiejskich

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

W artykule odniesiono się do problematyki regulacji art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 5 Prawa przedsiębiorców. Tworzą one bowiem swoiste novum regulacyjne. Szczególnej analizie zostały poddane kwestie konstrukcji prawnej instytucji uregulowanych w tych artykułach, a także ich znacznie dla systemu prawa. Wskazano jednocześnie na potrzeby niezbędnych zmian i korekt, aby przyjęte rozwiązania właściwie służyły celom, dla których zostały ustanowione.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 91-105

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg