Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Administracja publiczna zarządzana nowocześnie — kilka refleksji

Creator:

Zacharko, Lidia

ORCID:

0000-0002-3799-5502

Subject and Keywords:

zarządzanie jakością   „benchmarking”   „benchlearning”   „outsourcing”   zarządzanie wiedzą   organizacja inteligentna

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Celem artykułu jest próba pokazania wyzwań, które stoją przed administracją publiczną w zakresie zarządzania. Specyfika świadczonych usług wymusza właściwy, jak też uporządkowany sposób działania, którego głównym celem powinna być jakość. Klient jest najważniejszą osobą w każdej organizacji. Zarządzanie jakością w administracji implikuje wdrożenie nowoczesnych technik i metod działania, takich jak: benchmarking, benchlearning, reengineering, outsourcing, czy regranting.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Korczak, Jerzy Red.   Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.23

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 305-318

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg