Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce

Creator:

Kocowski, Tadeusz ; Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-4086-8803 ; 0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

policja gospodarcza ; nadzór ; organ administracji publicznej ; wolność działalności gospodarczej ; prywatyzacja wykonywania zadań publicznych

Description:

Tyt. tomu: Niepomijalność administracji publicznej

Abstract:

Funkcjonowanie organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce należy uznać za niezbędne, natomiast prywatyzacja wykonywania zadań z zakresu nadzoru policyjnego byłaby zjawiskiem niepożądanym. Jest to uzasadnione licznymi przesłankami. Organy władzy publicznej uwzględniają w swojej działalności przede wszystkim realizację interesu publicznego, wyrażającą się w ochronie stanów i dóbr policyjnych, podczas gdy przedsiębiorcy prywatni działają w celu osiągnięcia zysku, wobec czego realizacja interesu publicznego (w tym ochrona dóbr policyjnych) stałaby się dla nich wartością drugorzędną. Ponadto wykonywanie nadzoru policyjnego przez organy władzy publicznej jest związane z możliwością stosowania przymusu, co stanowi istotny czynnik wpływający na efektywną realizację nadzoru policyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red. ; Korczak, Jerzy Red. ; Lisowski, Piotr. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.331.12

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4001. Prawo, ISSN 0524-4544, 2020, 331, s. 129-146

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg