Obiekt

Tytuł: Functioning of the stabilizing expenditure rule - analysis and assessment of the regulation ; Funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej - analiza i ocena regulacji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Functioning of the stabilizing expenditure rule - analysis and assessment of the regulation  
Funkcjonowanie stabilizującej reguły wydatkowej - analiza i ocena regulacji

Twórca:

Ostrowski, Michał

ORCID:

0000-0001-7558-6999

Temat i słowa kluczowe:

stabilizing expenditure rule   state budget   public finance sector   deficit bias   fiscal sustainability  
stabilizująca reguła wydatkowa   budżet państwa   sektor finansów publicznych   deficit bias   stabilność fiskalna

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

This paperwork is a continuation of article titled „Formation and construction of the stabilizing expenditure rule” which explains notion of expenditure rule and describes original construction of stabilizing expenditure rule. This paperwork presents functioning above mentioned rule in the years 2015-2018. In addition, all construction changes implemented after enacting the original rule are profoundly explained. At the end of the paperwork, stabilizing expenditure rule is subjected to complex assessment in two aspects; as the regulation that should implement legal standards coming from EU legislation; as the tool used to maintain fiscal sustainability.  

Artykuł ten jest kontynuacją tekstu “Kształtowanie się Stabilizującej Reguły Wydatkowej oraz mechanizm jej działania”, w którym wyjaśnione zostało pojęcie reguły wydatkowej oraz opisana została oryginalna konstrukcja stabilizującej reguły wydatkowej. W tej pracy opisane jest funkcjonowanie owej reguły w latach 2015-2018. Omówione są również wszystkie zmiany w jej konstrukcji poczynione od uchwalenia reguły w pierwotnej postaci. Na końcu stabilizująca reguła wydatkowa poddana jest ocenie jako regulacja implementująca normy i zalecenia płynące z aktów UE oraz jako narzędzie służące do zachowania stabilności fiskalnej.

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma   czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123703   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.4.100.121

Język:

pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2019, s. 100-121

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 mar 2023

Data dodania obiektu:

7 kwi 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

363

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

364

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129307

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji