Obiekt

Tytuł: Competences of the commune authorities related to financing the commune's own tasks in the form of subsidies ; Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Competences of the commune authorities related to financing the commune's own tasks in the form of subsidies  
Kompetencje organów gminy związane z finansowaniem zadań własnych gminy w formie dotacji

Twórca:

Stelmaszczyk-Borszowska, Klaudia

ORCID:

0000-0002-4118-3929

Temat i słowa kluczowe:

own tasks of the commune   subsidies   commune authorities   competences  
zadania własne gminy   organy gminne   dotacje   kompetencje

Opis:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstrakt:

The competences of the commune authorities in the process of implementing own tasks of a local government unit through the subsidy institution are highly diversified and located on many legal levels of reference, in particular the systemic, financial and material ones. The lack of uniformity of legal solutions in the scope of the broadly understood subsidy system results in difficulties in the analysis of regulations and, consequently, leads to irregularities in the implementation of public tasks through the form of subsidies. The appropriate legal composition of the competences of local government units, taking into account the principle of the uniformity of the legal system and the consistent application of legal statements on the basis of individual matters of standardization, will ensure the effectiveness of tasks implementationand the fulfillment of the purpose for which the legislator introduced subsidies as a special type of legal and financial expenditure.  

Kompetencje organów gminy w procesie realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego poprzez instytucję dotacji są mocno zróżnicowane i ulokowane na wielu prawnych płaszczyznach odniesienia w szczególności ustrojowym, finansowym jak i materialnym. Brak jednolitości rozwiązań prawnych, w zakresie szeroko pojętego systemu dotacyjnego, skutkuje trudnościami w analizie przepisów a w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowości w realizacji zadań publicznych poprzez formę dotacji. Właściwa kompozycja prawna kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasady jednolitości systemu prawa i stosowania konsekwentnych, na gruncie poszczególnych materii normowania, wypowiedzi prawnych zapewni skuteczność realizacji zadań i spełnienie celu, dla którego ustawodawca wprowadził dotacje jako szczególnego rodzaju wydatek prawnofinansowy.

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Miemiec, Wiesława. Red.

Data wydania:

2019

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma   czasopisma online

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123698   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.4.7.28

Język:

pol

Powiązanie:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2019, s. 7-28

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 cze 2022

Data dodania obiektu:

7 kwi 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

291

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

295

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129303

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji