Object

Title: E-sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie

Alternative title:

E-sport in the light of amendments to the Act on Sport

Creator:

Myrna, Szymon

Subject and Keywords:

e-sport   amendments to the Act on Sport   electronic sports   Polish electronic sports association   intellectual activity   sport  
e-sport   nowelizacja ustawy o sporcie   sporty elektroniczne   sport   aktywność intelektualna   polski związek sportów elektronicznych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the presented study is the analysis of the legal and factual possibilities of recognition of e-sport as a fully-fledged sport in the light of amendments to the Act on Sport of 20 July 2017 and 16 October 2019. The author argues whether the implemented changes significantly affect the legal status of electronic sports and what are the consequences for the e-sports community. Moreover, this work discusses the possibility of creating Polish electronic sports association with an emphasis on the role of the Polish sports association as a legal entity responsible for organization of sports competitions. The author analyzes changes in the regulations of creating Polish sports associations as well as the legal and factual consequences of extending the powers of the Minister of Sport in this matter in the context of e-sport.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawnych i faktycznych możliwości uznania e-sportu za pełnoprawny sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie z 20.7.2017 r. oraz 16.10.2019 r. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania, czy wprowadzone zmiany wpływają w sposób znaczący na prawny status sportów elektronicznych, a także jakie wiążą się z tym konsekwencje dla społeczności e-sportowej. W opracowaniu poruszono także kwestię możliwości utworzenia polskiego związku sportów elektronicznych, kładąc szczególny nacisk na rolę polskiego związku sportowego jako ustawowej formy organizacji współzawodnictwa sportowego. Autor poddaje analizie zmiany w przepisach regulujących tworzenie polskich związków sportowych, jak również konsekwencje prawne i faktyczne rozszerzenia uprawnień Ministra Sportu w omawianej materii z punktu widzenia e-sportu.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118706   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 1 s. 17-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Dec 9, 2020

Number of object content hits:

1 109

Number of object content views in PDF format

1118

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129300

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
E-sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie Jul 7, 2023

This page uses 'cookies'. More information