Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie

Creator:

Myrna, Szymon

Subject and Keywords:

e-sport   nowelizacja ustawy o sporcie   sporty elektroniczne   sport   aktywność intelektualna   polski związek sportów elektronicznych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest analiza prawnych i faktycznych możliwości uznania e-sportu za pełnoprawny sport w świetle nowelizacji ustawy o sporcie z 20.7.2017 r. oraz 16.10.2019 r. Autor poszukuje odpowiedzi na pytania, czy wprowadzone zmiany wpływają w sposób znaczący na prawny status sportów elektronicznych, a także jakie wiążą się z tym konsekwencje dla społeczności e-sportowej. W opracowaniu poruszono także kwestię możliwości utworzenia polskiego związku sportów elektronicznych, kładąc szczególny nacisk na rolę polskiego związku sportowego jako ustawowej formy organizacji współzawodnictwa sportowego. Autor poddaje analizie zmiany w przepisach regulujących tworzenie polskich związków sportowych, jak również konsekwencje prawne i faktyczne rozszerzenia uprawnień Ministra Sportu w omawianej materii z punktu widzenia e-sportu.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 1 s. 17-22

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal