Object

Title: Agreement on coadministration of personal data ; Umowa w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Agreement on coadministration of personal data  
Umowa w przedmiocie współadministrowania danymi osobowymi

Alternative title:

Agreement on coadministration of personal data

Creator:

Popowicz-Pazdej, Anna

ORCID:

0000-0002-3610-427X

Subject and Keywords:

coadministration   coadministration agreement   personal data   entrustment agreement   GDPR  
współadministrowanie   umowa o współadministrowaniu   dane osobowe   umowa powierzenia   RODO

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Coadministration of personal data is an institution which for the first time is clearly regulated within the regulation of the European Parliament and the Council of 27 April 2016, on protection of natural persons regarding processing of personal data and free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation makes member states oblige to take appropriate action regarding coadministration). If there is identification of such a relation, co-administrators should, i.a. regulate joint agreements and make them available. However, GDPR does not point to any forms nor specific guidelines in this regard. The present article aims to identify the relation of coadministration, and analyze the elements stipulated within joint agreements made among co-administrators. Apart from mandatory elements, in the article there are also proposals of facultative elements which support fulfillment of the accountability principle by co-administrators.  
Współadministrowanie danymi osobowymi jest instytucją, która została pierwszy raz wyraźnie uregulowana w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich czynności w zakresie współadministrowania). Jeżeli dojdzie do zidentyfikowania takiej relacji współadministratorzy powinni m.in. uregulować wspólne uzgodnienia oraz udostępnić ich zasadniczą część. Przy czym RODO nie wskazuje ani formy, ani szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Niniejszy artykuł ma zatem na celu zidentyfikowanie relacji współadministracji, a także analizę elementów określonych w ramach wspólnych uzgodnień dokonywanych pomiędzy współadministratorami. Poza elementami obligatoryjnymi w artykule znalazły się także propozycje elementów fakultatywnych wspomagających wywiązanie się współadministratorów z zasady rozliczalności.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118461

DOI:

10.34616/pme.2020.3.20.25

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 3 s. 20-25

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 3, 2021

In our library since:

Nov 30, 2020

Number of object content hits:

69

Number of object content views in PDF format

69

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129045

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information