Object

Title: Denial of entry in the bar of legal advisers on the basis of warranty premises regarding the proper pursuit of a legal advising occupation in case law ; Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Denial of entry in the bar of legal advisers on the basis of warranty premises regarding the proper pursuit of a legal advising occupation in case law  
Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej

Creator:

Wikiński, Marek

ORCID:

0000-0002-5569-9205

Subject and Keywords:

legal advisers   warranty   warranty premise   impeccable character   unblemished record   denial of entry in the bar of legal counsels  
radca prawny   rękojmia   przesłanka rękojmiowa   nieskazitelność charakteru   nieposzlakowana opinia   odmowa wpisu na listę radców prawnych

Abstract:

The purpose of the article is outlining the circumstances which serve as the grounds for adopting resolutions by the regional council of the Chamber of Legal Advisers regarding the denial of entry in the bar of legal advisers on the basis of Art. 24 para. 2c s. 1 from the Act of the 6 July 1982 on legal advisers, on the basis of warranty premises regarding the proper pursuit of a legal advising occupation in case law. Every prerequisite of entry in the bar... is independent and of equal status and only their combined fulfilling makes the entry possible. When arbitrating the entry case, adviser authorities are entitled to an independent evaluation of whether a candidate fulfills all the prerequisites on the basis of collected evidence. The arbitrating authorities fulfill the constitutional obligation of custody over the proper pursuit of a legal advising occupation, as far as the public interest and the protection of the advising profession are concerned. Postulates.  
Celem artykułu jest przedstawienie okoliczności podjęcia uchwał rad okręgowych izb radców prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 2c zd. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych w związku z przesłanką rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej. Każda z przesłanek wpisu na listę jest niezależna oraz równorzędna i tylko łączne ich spełnienie czyni wpis na listę możliwym. Organy samorządu radcowskiego, rozstrzygając sprawę wniosku o wpis na listę, są uprawnione do samodzielnej oceny opartej na zebranym materiale dowodowym, czy ubiegający się o wpis kandydat do zawodu radcy prawnego spełnia wszystkie przesłanki. Organy samorządu, rozstrzygając w tym zakresie, wykonują konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118365

DOI:

10.19195/0137-1134.123.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 253-262

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

153

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128863

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information