Object

Title: Offering of a municipal real property as a result of the enactment or amendment of the local master plan (in the context of assumption of the rational legislator) ; Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia o racjonalności prawodawcy)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Offering of a municipal real property as a result of the enactment or amendment of the local master plan (in the context of assumption of the rational legislator)  
Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia o racjonalności prawodawcy)

Creator:

Mirowski, Sławomir Bogusław

ORCID:

0000-0002-7207-3618

Subject and Keywords:

master plan   real property   exchange contract   municipality   rational legislator  
plan miejscowy   nieruchomość   umowa zamiany   gmina   racjonalny prawodawca

Abstract:

The aim of this publication is to provide an analysis of the main aspects of offering a municipal real property as a consequence of the enactment or amendment of the local master plan. Firstly, the author describes the regulatory changes in regard to the compensation mechanism intertwined with the rule-making actions of the municipality.Subsequently, the author analyses the mutual relations of the constitutional protection of the ownership and provisions of the Act on Spatial Planning and Development of 27th March 2003.This paper describes the most significant elements of the property exchange procedure, taking into account the context of the rational legislator.  
Artykuł jest poświęcony problematyce zaoferowania przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono w nim zmiany regulacji prawnych w zakresie mechanizmu rekompensaty związanej z działaniami normotwórczymi gminy. Następnie analizie poddano wzajemne powiązania ochrony prawa własności w ujęciu konstytucyjnym z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza tym omówiono najistotniejsze elementy procedury zamiany nieruchomości z uwzględnieniem kontekstu założenia o racjonalności prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118364

DOI:

10.19195/0137-1134.123.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 237-250

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128861

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information