Obiekt

Tytuł: Some consequences and inconsistencies of changes in the protection of life and health in the amendment to the penal code of june 13, 2019 ; Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Some consequences and inconsistencies of changes in the protection of life and health in the amendment to the penal code of june 13, 2019  
Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Autor:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Temat i słowa kluczowe:

amendment   life   health   inadvertently causing death   fight   beating   punishment   penalization   criminalization   rationality   repression  
nowelizacja   życie   zdrowie   nieumyślne spowodowanie śmierci   bójka   pobicie   punitywność   penalizacja   kryminalizacja   racjonalność   represyjność

Abstrakt:

The article attempts to present the most important changes that have occurred in the provisions protecting human life and health along with the adoption on June 13, 2019 of an amendment to the Penal Code. Their dual nature is noteworthy. On the one hand, the modifications are aimed at restricting the level of criminal liability for some crimes in chapter XIX of the Criminal Code, including for more severe forms of homicide, causing damage to health, inadvertently causing death, or participating in a fight or beating. On the other hand, the amendment introduces new types of crimes, also unknown to earlier codifications of domestic criminal law, such as accepting a contract murder or causing the death of more than one person, as well as a different formula of responsibility for preparing and planning a murder. Considering the scope of these changes, the discussed amendment should be considered as the deepest interference with the legal status in the area of protection of the unit’s basic goods under the 1997 Criminal Code. The study presents the assumptions of some of the adopted solutions, analysis of the legitimacy of their introduction, and assessment of their systemic consistency, and an analysis of the consequences that these changes may entail in terms of increasing the effectiveness of preventing and combating crime directed against human life and health.  
W artykule podjęto próbę przedstawienia najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły w przepisach chroniących życie i zdrowie człowieka wraz z uchwaleniem 13 czerwca 2019 roku nowelizacji kodeksu karnego. Zwraca uwagę ich dwutorowy charakter. Z jednej strony modyfikacje idą w kierunku obostrzenia na poziomie sankcji odpowiedzialności karnej za niektóre przestępstwa stypizowane w rozdziale XIX kodeksu karnego, w tym za cięższe odmiany zabójstwa, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci czy udział w bójce lub pobiciu. Z drugiej — nowelizacja wprowadza nowe typy przestępstw, nieznane także wcześniejszym kodyfikacjom rodzimego prawa karnego, jak przyjęcie zlecenia zabójstwa czy spowodowanie śmierci więcej niż jednej osoby, a także odmienną od dotychczasowej formułę odpowiedzialności za przygotowanie zabójstwa. Mając na uwadze zakres tych zmian, omawianą nowelizację uznać należy za najgłębiej ingerującą w stan prawny w zakresie ochrony podstawowych dóbr jednostki pod rządami kodeksu karnego z 1997 roku. Opracowanie zawiera prezentację założeń niektórych spośród przyjętych rozwiązań, analizę zasadności ich wprowadzenia, ocenę ich systemowej spójności, a także analizę następstw, jakie zmiany te mogą pociągać za sobą na płaszczyźnie zwiększenia efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko życiu i zdrowiu człowieka.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118361

DOI:

10.19195/0137-1134.123.12

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 185-204

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

26 lis 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

67

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

67

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128858

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji