Object

Title: Amendment of the constitution of the Republic of Poland “in the time of the plague” ; Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Amendment of the constitution of the Republic of Poland “in the time of the plague”  
Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”

Creator:

Haczkowska, Monika

ORCID:

0000-0001-6502-8117

Subject and Keywords:

Constitution of the Polish Republic   change of Constitution   president   term of office   re-election   state of epidemic state of emergency  
Konstytucja RP   zmiana konstytucji   prezydent   kadencja   reelekcja   stan epidemii   stan nadzwyczajny

Abstract:

A deputy’s bill to amend the Constitution of the Republic of Poland was submitted to the Sejm, assuming the extension of the term of office of the President of the Republic of Poland to 7 years and departure from the principle of re-election (Sejm print No. 337).The basic doubts were raised by the fact that the draft concerned the current term of office and deprived the incumbent President of the possibility of applying for re-election in the future. In addition, the bill was submitted to the Sejm during the state of epidemic.Therefore, questions arose as to whether during the current state of the epidemic it is permissible to proceed with the amendment of the Constitution and whether it is possible to introduce changes as to the length of the president’s term of office during the ongoing electoral process and in relation to the current term of office of the head of state.Any amendments to the Constitution should be preceded by an in-depth legal analysis related to the negative assessment of the functioning of the constitutional rules, public debate, extensive expert consultations and justified from the point of view of the legal system. Such an analysis has not been made. In addition, an amendment to the Constitution is not allowed during a state of emergency.  

Do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP zakładający wydłużenie kadencji prezydenta RP do siedmiu lat oraz odejście od zasady reelekcji (druk sejmowy nr 337). Zasadnicze wątpliwości budziło to, że projekt dotyczył trwającej kadencji i pozbawiał urzędującego prezydenta możliwości ubiegania się o ponowny wybór w przyszłości. Ponadto projekt został wniesiony pod obrady Sejmu w trakcie trwania stanu epidemii. Pojawiły się zatem pytania, czy w czasie trwającego stanu epidemii dopuszczalne jest procedowanie nad zmianą Konstytucji oraz czy można wprowadzać zmiany co do długości kadencji prezydenta w trakcie trwającego procesu wyborczego oraz w stosunku do trwającej kadencji głowy państwa. Każda zmiana Konstytucji RP powinna być poprzedzona pogłębioną analizą prawną, związaną z dokonaną ujemną oceną sposobu funkcjonowania przepisów konstytucyjnych, debatą publiczną, szerokimi konsultacjami eksperckimi i uzasadniona z punktu widzenia systemu prawa. Taka analiza nie została dokonana. Ponadto zmiana ustawy zasadniczej jest niedopuszczalna w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118359   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.123.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 147-165

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

205

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128856

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information