Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”

Creator:

Haczkowska, Monika

ORCID:

0000-0001-6502-8117

Subject and Keywords:

Konstytucja RP   zmiana konstytucji   prezydent   kadencja   reelekcja   stan epidemii   stan nadzwyczajny

Abstract:

Do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP zakładający wydłużenie kadencji prezydenta RP do siedmiu lat oraz odejście od zasady reelekcji (druk sejmowy nr 337). Zasadnicze wątpliwości budziło to, że projekt dotyczył trwającej kadencji i pozbawiał urzędującego prezydenta możliwości ubiegania się o ponowny wybór w przyszłości. Ponadto projekt został wniesiony pod obrady Sejmu w trakcie trwania stanu epidemii. Pojawiły się zatem pytania, czy w czasie trwającego stanu epidemii dopuszczalne jest procedowanie nad zmianą Konstytucji oraz czy można wprowadzać zmiany co do długości kadencji prezydenta w trakcie trwającego procesu wyborczego oraz w stosunku do trwającej kadencji głowy państwa. Każda zmiana Konstytucji RP powinna być poprzedzona pogłębioną analizą prawną, związaną z dokonaną ujemną oceną sposobu funkcjonowania przepisów konstytucyjnych, debatą publiczną, szerokimi konsultacjami eksperckimi i uzasadniona z punktu widzenia systemu prawa. Taka analiza nie została dokonana. Ponadto zmiana ustawy zasadniczej jest niedopuszczalna w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.123.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 147-165

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm