Object

Title: What shapes the right to sickness allowance in Polish and German sickness insurance? Selected issues ; Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

What shapes the right to sickness allowance in Polish and German sickness insurance? Selected issues  
Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia

Creator:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Subject and Keywords:

sickness insurance   sickness allowance   social risk   social insurances  
ubezpieczenie chorobowe   zasiłek chorobowy   ryzyko socjalne   ubezpieczenia społeczne

Abstract:

The author analyzes selected legal solutions in both Polish and German sickness insurance, trying to find the answer to the following question — what determines the shape of these legal solutions concerning sickness allowance? Do the Polish and German legislators base only on the category of social risk of temporary incapacity for work (understood as incapacity for work caused by illness and resulting in loss of earnings), or do they also use other criterions? The analysis of Polish and German solutions leads to the conclusion that in many cases both legislators deviate from social risk as a criterion that shapes sickness allowance and the right to this allowance is often determined by the need. However, the departure from the criterion of social risk in sickness allowance in both legislations does not always occur in the same areas. The analysis can be helpful in constructin the right to sickness allowance based more on the criterion of social risk, which should constitute thebasic category of social insurance as one of the parts of social security  
Autor analizuje wybrane rozwiązania prawne w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym, szukając odpowiedzi na pytanie, co determinuje kształt przyjętych rozwiązań prawnych w odniesieniu do zasiłku chorobowego. Czy polski i niemiecki ustawodawca, kształtując prawo do zasiłku chorobowego, opiera się wyłącznie na kategorii ryzyka socjalnego czasowej niezdolności do pracy, rozumianej jako niezdolność do pracy wskutek choroby pociągającej za sobą utratę zarobku, czy też posiłkuje się również innymi kryteriami? Analiza polskich i niemieckich rozwiązań prowadzi do wniosku, że ustawodawcy w wielu przypadkach odchodzą od kryterium ryzyka socjalnego, a prawo do zasiłku chorobowego determinowane jest często potrzebą, choć odejście od kryterium ryzyka socjalnego w obu ustawodawstwach ma miejsce nie zawsze w tych samych obszarach. Przeprowadzona analiza może być pomocna przy konstruowaniu prawa do zasiłku bardziej opierającego się na kryterium ryzyka socjalnego, które powinno być podstawową kategorią ubezpieczenia społecznego jako jednego z działów zabezpieczenia społecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118352

DOI:

10.19195/0137-1134.123.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 43-59

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2021

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128849

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information