Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych

Creator:

Szalonka, Adrianna

ORCID:

0000-0002-0329-0926

Subject and Keywords:

szczepienia   odmowa szczepienia

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaw Polaków wobec szczepień. W pracy sformułowano hipotezę, że Polacy obawiają się skutków ubocznych szczepień i dlatego część z nich jest sceptycznie ustosunkowana do szczepień. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych z zakresu zdrowia publicznego, a także źródeł prawnych w Polsce. Wykonano badania wtórne (wygenerowano dane statystyczne w Polsce dotyczące szczepień w latach 2010–2020). Przeprowadzono również badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online w Polsce na próbie 267 respondentów w marcu i kwietniu 2020 r. Niniejsze badania pozwoliły na realizację celu niniejszej publikacji. W pracy sformułowano następujące wnioski. Rośnie liczba Polaków odmawiających szczepień, choć polskie normy prawne zobowiązują do szczepień ochronnych osoby przebywające na terytorium Polski – ale jednocześnie ustawodawca przewiduje możliwość rezygnacji pacjenta ze szczepień. Jest to jednak przywilej lekarza prowadzącego, który może skorzystać z tego rozwiązania tylko w przypadku przeciwwskazań medycznych pacjenta. Z badań własnych wynika, że pacjenciobawiają się skutków ubocznych wynikających ze szczepień. Dlatego też wydaje się konieczne wprowadzenie obowiązkowej edukacji społeczeństwa w zakresie epidemiologii. Wyposażenie społeczeństwa w fundamentalną wiedzę z pewnością przyczyni się do zahamowania wzrostu liczby osób odmawiających szczepień.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.129

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal