Object

Title: Health conditions of preventive vaccination in Poland in the light of surveys ; Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Health conditions of preventive vaccination in Poland in the light of surveys  
Społeczne uwarunkowania szczepień w Polsce w świetle badań ankietowych

Alternative title:

Health conditions of preventive vaccination in Poland in the light of surveys

Creator:

Szalonka, Adrianna

ORCID:

0000-0002-0329-0926

Subject and Keywords:

obligatory vaccination   refusal of vaccination  
szczepienia   odmowa szczepienia

Abstract:

The purpose of this paper is to show the Poles’ attitudes towards vaccination. The paper formulates the hypothesis that the Poles are afraid of side effects of vaccinations, and that is why some of them are skeptical about vaccinations. The work was based on literature studies in the field of public health and legal sources in Poland. Secondary tests were performed (statistical data was generated in Poland regarding vaccinations in 2010–2020). Primary research was also carried out using the online survey questionnaire technique in Poland on a sample of 267 respondents in March and April 2020. This research allowed achieving the purpose of this paper. The following conclusions were made in the paper. The number of the Poles refusing vaccinations is growing, although Polish legal regulations oblige people residing in Poland to vaccinate, but at the same time the legislator provides for the possibility of resigning from vaccination. However, it is the privilege of the attending physician who can use this solution only in the event of medical contraindications of the patient. Our own research shows that patients are afraid of side effects of vaccinations. Therefore, it seems necessary to introduce The following conclusions were made in the paper. The number of the Poles refusing vaccinations is growing, although Polish legal regulations oblige people residing in Poland to vaccinate, but at the same time the legislator provides for the possibility of resigning from vaccination. However, it is the privilege of the attending physician who can use this solution only in the event of medical contraindications of the patient. Our own research shows that patients are afraid of side effects of vaccinations. Therefore, it seems necessary to introduce obligatory public education in the field of epidemiology. Providing the public with fundamental knowledge will certainly contribute to curbing an increase in the number of people refusing vaccination.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaw Polaków wobec szczepień. W pracy sformułowano hipotezę, że Polacy obawiają się skutków ubocznych szczepień i dlatego część z nich jest sceptycznie ustosunkowana do szczepień. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych z zakresu zdrowia publicznego, a także źródeł prawnych w Polsce. Wykonano badania wtórne (wygenerowano dane statystyczne w Polsce dotyczące szczepień w latach 2010–2020). Przeprowadzono również badania pierwotne z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankietowego online w Polsce na próbie 267 respondentów w marcu i kwietniu 2020 r. Niniejsze badania pozwoliły na realizację celu niniejszej publikacji. W pracy sformułowano następujące wnioski. Rośnie liczba Polaków odmawiających szczepień, choć polskie normy prawne zobowiązują do szczepień ochronnych osoby przebywające na terytorium Polski – ale jednocześnie ustawodawca przewiduje możliwość rezygnacji pacjenta ze szczepień. Jest to jednak przywilej lekarza prowadzącego, który może skorzystać z tego rozwiązania tylko w przypadku przeciwwskazań medycznych pacjenta. Z badań własnych wynika, że pacjenciobawiają się skutków ubocznych wynikających ze szczepień. Dlatego też wydaje się konieczne wprowadzenie obowiązkowej edukacji społeczeństwa w zakresie epidemiologii. Wyposażenie społeczeństwa w fundamentalną wiedzę z pewnością przyczyni się do zahamowania wzrostu liczby osób odmawiających szczepień.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118611   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.129

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

1 863

Number of object content views in PDF format

1877

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128158

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information