Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Narracje w polskim dyskursie parlamentarnym na temat medycznej marihuany. Analiza krytyczna

Alternative title:

Narratives in Polish Parliamentary Discourse on Medical Marijuana. Critical Analysis

Creator:

Plucińska, Maria

ORCID:

0000-0002-7437-4481

Subject and Keywords:

marihuana lecznicza   dyskurs parlamentarny   debata publiczna   analiza narracyjna   środki psychoaktywne

Abstract:

„Jednolita konwencja o środkach odurzających” to umowa międzynarodowa z 1961 r., której stronami jest większość państw świata, wściwości medycznych, wysoce szkodliwy środek psychoaktywny. Współcześnie jednak wiadomo, że produkty te można stosować w medycynie do złagodzenia objawów wielu chorób, dlatego rządy wielu państw regulują możliwość zastosowania marihuany do celów leczniczych. W 2017 r. procedowano w Polsce ustawę mającą na celu zwiększenie dostępności do tzw. medycznej marihuany. Celem prezentowanych w artykule badań było sprawdzenie, czy szeroko pojmowane czynniki światopoglądowe mogły mieć wpływ na ostateczny kształt ustawy, a także jakie warianty odrzucono i dlaczego. Stenogramy parlamentarne z odpowiednich posiedzeń eksplorowano za pomocą metody analizy narracyjnej. Pozwoliło to na wyodrębnienie narracji budowanych na rzecz poszczególnych rozwiązań. W przenalizowanym dyskursie dominowały dwie narracje: „permisywna” – opowiadająca się za złagodzeniem prawa oraz „paternalistyczna” – skupiająca się na pokazaniu, że marihuana jest środkiem niebezpiecznym. Końcowa wersja ustawy dopuszczała wprawdzie stosowanie marihuany w celach medycznych, lecz nakładała znaczące ograniczenia w kwestii rejestracji i sprzedaży leków na bazie marihuany w aptekach. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż czynnikiem, który w istotnym stopniu wpłynął na ostateczny kształt ustawy, było przekonanie większości parlamentarnej o niebezpiecznych skutkach stosowania marihuany. Bardziej liberalne rozwiązania odrzucono z obawy przed wydostaniem się marihuany na czarny rynek i zwiększeniem jej dostępności dla młodzieży. Przeprowadzona analiza może mieć znaczenie nie tylko jako próba diagnozy polskich sporów dotyczących polityki narkotykowej, lecz także jako wstęp do szerzej zakrojonych badań na temat miejsca polskiej debaty w ramach dokonujących się przemian w tej dziedzinie w skali międzynarodowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.126

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal