Object

Title: In the service of society and family – contemporary approaches to the ethics of pharmacists ; W służbie społeczeństwu i rodzinie – współczesne ujęcia etyki farmaceutów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

In the service of society and family – contemporary approaches to the ethics of pharmacists  
W służbie społeczeństwu i rodzinie – współczesne ujęcia etyki farmaceutów

Alternative title:

In the service of society and family – contemporary approaches to the ethics of pharmacists

Creator:

Kućko, Wojciech

ORCID:

0000-0003-4271-8478

Subject and Keywords:

bioethics   ethics   pharmaceutical care   family   pharmacists  
Pharmaceutical Care   bioetyka   etyka   rodzina   farmaceuci

Abstract:

The rapid development of medicine raises not only new technical, biomedical, but also ethical questions. Pharmacies and the entire pharmaceutical world, including the industry and the sphere of trade of medicinal products and pharmaceutical services, are an important sector that is still appreciated by patients. The aim of the article is to present contemporary models of pharmacists’ ethics, in the light of which at the beginning of the third millennium, the identity of employees in this sector of the medical world can be read. Various philosophical and anthropological perspectives are invoked: pharmaceutical deontology and the utilitarian model. The values of personalistic bioethics with an ontological foundation were particularly emphasized. In its light, the identity of the pharmacist as an employee of the medical sphere is discussed, as well as the challenges related to the performance of his work for the benefit of the family and society. Among the many challenges, important areas of the pharmacist’s work are commented on. Firstly, the issue of health and life services and the role of conscience in the performance of the profession of pharmacist are presented. Second, it is presented on the issue of professional secret and some related ethical challenges. Thirdly, the Pharmaceutical Care practice, which is developing in the world, is an interesting tool that enables increasing the ethical level of the pharmacist-patient relationship. The discussed analyzes prove that postmodern society, often avoiding the recognizing of certain values, is inclined to respect certain ethical norms and principles in the reality of the world of medicine.  

Szybki rozwój medycyny rodzi nie tylko nowe pytania techniczne, biomedyczne, ale i etyczne. Ważnym i ciągle docenianym przez pacjentów sektorem świata służby zdrowia są apteki oraz cały świat farmaceutyczny, obejmujący także przemysł i sferę handlu środkami leczniczymi i usługami farmaceutycznymi. Celem artykułu jest ukazanie współczesnych modeli etyki farmaceutów, w świetle których na początku trzeciego tysiąclecia może być odczytywana tożsamość pracowników tego sektora świata medycznego. Przywołane są różne perspektywy filozoficzne i antropologiczne: deontologia farmaceutyczna i model utylitarystyczny. W szczególny sposób podkreślono walory bioetyki personalistycznej o fundamencie ontologicznym. W jej świetle omówiona jest tożsamość farmaceuty jako pracownika sfery medycznej oraz wyzwania, związane z wykonywaniem jego pracy, dla dobra rodziny i społeczeństwa. Spośród wielu wyzwań skomentowane są istotne obszary pracy farmaceuty. Po pierwsze, przedstawiona jest kwestia służby zdrowiu i życiu oraz roli sumienia w wykonywaniu zawodu farmaceuty. Po drugie, zaprezentowane jest zagadnienie tajemnicy zawodowej i niektórych związanych z nią wyzwań etycznych. Po trzecie, przywołana jest rozwijająca się w świecie praktyka Pharmaceutical Care, będąca interesującym narzędziem, umożliwiającym podwyższanie poziomu etycznego relacji farmaceuty i pacjenta. Omówione analizy dowodzą, że ponowoczesne społeczeństwo, nierzadko stroniące od uznania pewnych wartości, jest jednak skłonne do respektowania i poddania się niektórym normom etycznym w rzeczywistości świata medycyny.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118605   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.123

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

241

Number of object content views in PDF format

242

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128152

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information