Object

Title: Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce – poszukiwanie nowych możliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Marketingowe aspekty organizacji biegów masowych w Polsce – poszukiwanie nowych możliwości

Alternative title:

Marketing aspects of organizing mass runs – seeking new opportunities

Creator:

Waniowski, Paweł   Waniowski, Tomasz

ORCID:

0000-0002-8054-984X   0000-0002-1678-0668

Subject and Keywords:

marketing   organization   running  
marketing   bieganie   organizacja   biegi masowe

Abstract:

Running is the simplest form of physical activity, known for generations, available to most healthy people at almost every age. For over two decades, running has also been popular in Poland, which is reflected in the organization of numerous mass runs of various distances. Runs play an important role in promotion of many towns, and even in building the prestige of a territorial unit and companies involved in sponsoring activities. Mass runs, generally attracting many thousands of participants and often even more people accompanying runners and spectators, are also a serious organizational challenge. At present, however, high saturation with running events can be observed, which is expressed by a decrease in the number of participants and increasing difficulty to obtain measurable image benefits, which is stressed by the event organizing cities. This leads to the search for new solutions, the most important element of which would be attractions previously not offered to participants and supporters. The purpose of the paper is to show various marketing problems related to the planning, organization and implementation of running events as well as identification, analysis and presentation of new opportunities for the development of mass runs in Poland, taking into account the previously unknown experience enabling the extension of the number of participants and onlookers and acquisition of new sponsors. Therefore, it becomes necessary to treat the run as a marketing product that must be adapted to the requirements of target groups. The authors draw attention to the search for new solutions both with regard to the methods of organization and promotion of runs, the selection of increasingly original places, setting unusual distances and competition rules, as well as adding attractive accompanying events. The possibility of expanding the actions taken after the event to benefit from its effects in the process of creating the image of the city and region were also taken into account.  

Bieganie jest najprostszą, znaną od pokoleń, formą aktywności fizycznej, dostępną dla większości zdrowych ludzi w każdym niemal wieku. Od ponad dwóch dekad bieganie jest popularne również w Polsce, co wyraża się w organizacji licznych biegów masowych na różnych dystansach. Biegi te stanowią istotny element promocji wielu miejscowości, będąc nawet wydarzeniem budującym prestiż jednostki terytorialnej oraz firm zaangażowanych w działaniasponsoringowe. Biegi masowe, przyciągające niejednokrotnie wiele tysięcy uczestników i często jeszcze więcej osób towarzyszących biegaczom oraz widzów, są też poważnym wyzwaniem od strony organizacyjnej. Obecnie zauważa się jednak pewne nasycenie imprezami biegowymi, co wyraża się spadkiem liczby uczestników oraz coraz trudniejszym uzyskiwaniem wymiernych korzyści wizerunkowych, na co zwracają uwagę miasta-organizatorzy. Skłania to do poszukiwania nowych rozwiązań, w których najistotniejszym elementem będą atrakcje wcześniej nieoferowane uczestnikom i kibicom. Celem artykułu jest ukazanie różnych problemów marketingowych związanych z planowaniem, organizacją i realizacją imprez biegowych oraz identyfikacja, analiza i prezentacja nowych możliwości rozwoju biegów masowych w Polsce. Uwzględnione zostaną użyteczności wcześniej nieznane, ale pozwalające na poszerzenie liczby uczestników i obserwatorów biegów oraz umożliwiające pozyskanie nowych sponsorów. Konieczne staje się więc potraktowanie biegu jako produktu marketingowego, który trzeba dostosować do wymagań grup docelowych. Autorzy zwracają uwagę na poszukiwanie nowych rozwiązań zarówno w sposobach organizacji i promowania biegów, jak i wyborze coraz oryginalniejszych miejsc, wyznaczania nietypowych dystansów oraz zasad ich rozgrywania, a także dodawanie przyciągających uwagę wydarzeń towarzyszących. Zostały uwzględnione również możliwości poszerzenia działań podejmowanych po wydarzeniu w celu zdyskontowania jego efektów w procesie kreowania wizerunku miasta i regionu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118604   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.122

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

938

Number of object content views in PDF format

947

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128151

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information