Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność osobista za zdrowie a długość i jakość życia

Creator:

Mruk, Henryk

ORCID:

0000-0003-4146-9094

Subject and Keywords:

odpowiedzialność za zdrowie   osobista odpowiedzialność za zdrowie   długość życia   jakość życia

Abstract:

Celem artykułu jest krytyczna analiza uwarunkowań podejmowania osobistej odpowiedzialności ludzi za własne zdrowie, długość oraz jakość życia. Rozważania koncentrują się na czynnikach racjonalnych i behawioralnych, wpływających na odpowiedzialność ludzi za ich zdrowie. Analizowana jest wiedza o zachowaniach ludzkich, w kontekście wiedzy o działaniu mózgu. Treść artykułu nawiązuje do odkryć w zakresie rytmu okołodobowego człowieka oraz jego związków ze zdrowiem i jakością życia. Analizowany jest wpływ rodziny, otoczenia towarzyskiego na zachowania pojedynczych osób. Omawiane są także czynniki społeczne oraz sposoby indywidualnej edukacji w ciągu całego życia. Przesłanie artykułu to podkreślenie znaczenia odpowiedzialności za własne zdrowie i jej wpływu na długość oraz jakość życia człowieka. Poza omówieniem zasad osobistej odpowiedzialności za zdrowie, wskazano na metody wsparcia ze strony otoczenia, w tym edukacji uczniów i studentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.117

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal