Object

Title: Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ mlecznych produktów fermentowanych na zdrowie człowieka

Alternative title:

The effect of fermented milk products on human health

Creator:

Wajs, Joanna   Stobiecka, Magdalena

ORCID:

0000-0003-2621-6398   0000-0003-2868-2149

Subject and Keywords:

health   milk   fermented products  
zdrowie   mleko   produkty fermentowane

Abstract:

Fermented dairy products (especially yogurt and kefir) occupy a high position in the human diet, including the nutrition of children, the sick or those recovering, and their consumption increases. According to WHO recommendations, the inhabitants of Europe should consume milk and milk products every day due to its high nutritional value and beneficial effect on human health. There are many scientific reports that confirm its beneficial effect on people struggling with various diseases, not only the digestive system. In comparison with milk, fermented milk beverages, especially yogurt, are more nutritious and are an excellent source of protein, calcium, phosphorus, riboflavin, thiamine, vitamin B12, folic acid, niacin, magnesium or zinc, as well as bioactive peptides, fatty acids, organic acids and oligosaccharides. Currently on the market many yogurts or kefirs rich in a wide range of flavors and functional additives can be found. Aim: The aim of the study was to review the latest literature reports on the documented impact of fermented dairy products on human health. An additional goal was listing the selectedfermented dairy products available on the market – yogurt and kefir, taking into account the presence of probiotic bacteria and flavored additives. Research methods: document examination method; method of analysis; observation method. Results: Recent literature reports show that regular consumption of yogurts containing added probiotic strains reduces the incidence of various diseases, including the respiratory system – especially in children. Moreover, natural flavor additives are considered to be an excellent source of antioxidants and prebiotic fiber, whose presence has a beneficial effect on the absorption of nutrients. Conclusions: Consumption of fermented dairy products is beneficial to human health. The presence of lactic acid bacteria has a positive effect on the entire body. The wide range of fermented dairy products available on the market meets the requirements of increasingly demanding consumers.  

Fermentowane produkty mleczne (zwłaszcza jogurt i kefir) zajmują wysoką pozycję w diecie człowieka, w tym w żywieniu dzieci, chorych czy rekonwalescentów, a ich spożycie wzrasta. Zgodnie z zaleceniami WHO mieszkańcy Europy powinni codziennie spożywać mleko i przetwory mleczne ze względu na ich wysoką wartość odżywczą i korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Istnieje wiele doniesień naukowych, które potwierdzają ich dobroczynny wpływ na osoby borykające się z różnymi chorobami nie tylko układu pokarmowego. W porównaniu z mlekiem napoje mleczne fermentowane, zwłaszcza jogurt, są bardziej odżywcze i stanowią doskonałe źródło białka, wapnia, fosforu, ryboflawiny, tiaminy, witaminy B12, kwasu foliowego, niacyny, magnezu czy cynku, a także bioaktywnych peptydów, tłuszczów, kwasów organicznych i oligosacharydów. Obecnie na rynku można znaleźć wiele jogurtów czy kefirów bogatych w szeroką gamę smaków i dodatków funkcjonalnych. Cel: Celem pracy było dokonanie przeglądu najnowszych doniesień literaturowych dotyczących udokumentowanego wpływu fermentowanych produktów mlecznych na zdrowie człowieka. Dodatkowym celem było wyszczególnienie wybranych dostępnych na rynku fermentowanych produktów mlecznych – jogurtu i kefiru, z uwzględnieniem obecności bakterii probiotycznych i dodatków smakowych. Metody badawcze: Metoda badania dokumentów; metoda analizy; metoda obserwacji. Wyniki: Najnowsze doniesienia literaturowe pokazują, że regularne spożywanie jogurtów zawierających dodatkowe szczepy probiotyczne zmniejsza częstość występowania różnych chorób, w tym układu oddechowego – zwłaszcza u dzieci. Ponadto naturalne dodatki smakowe uważane są za doskonałe źródło przeciwutleniaczy i błonnika prebiotycznego, którego obecność korzystnie wpływa na przyswajanie składników odżywczych. Wnioski: Spożycie fermentowanych produktów mlecznych jest korzystne dla zdrowia człowieka. Obecność bakterii kwasu mlekowego pozytywnie wpływa na cały organizm. Szeroka gama fermentowanych produktów mlecznych dostępnych na rynku spełnia wymagania coraz bardziej wymagających konsumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118596   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.114

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 24, 2022

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

3 482

Number of object content views in PDF format

3503

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128143

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information