Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie publicznych baz jawnoźródłowych w walce z oszustwami podatkowymi – wybrane przykłady

Alternative title:

Importance of public database in a fight with tax frauds – chosen examples

Creator:

Ćwiąkała-Małys, Anna ; Piotrowska, Iwona ; Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

ORCID:

0000-0001-9812-2118 ; 0000-0002-8361-4010 ; 0000-0003-0977-0960

Subject and Keywords:

otwarte źródła informacji ; rejestry działalności gospodarczej ; oszustwa podatkowe ; podatek VAT

Abstract:

Prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest dużym ryzykiem, które wynika z możliwości nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych między innymi o charakterze karuzelowym. Ryzyko podjęcia współpracy biznesowej z potencjalnym oszustem można częściowo ograniczyć, wykorzystując informacje zamieszczone w publicznych bazach prowadzonych przez instytucje rządowe (np. ministerstwa sprawiedliwości państw członkowskich UE), instytucje unijne (Komisja Europejska) czy organizacje międzynarodowe działające w przedmiotowym zakresie jako organizacje non-profit (EBRA). Artykuł zawiera propozycję tzw. krótkiej listy zagranicznych publicznych baz jawnoźródłowych dostępnych w trybie on-line, które mogą zostać wykorzystane do weryfikacji zagranicznych kontrahentów celem uniknięcia zarzutu braku dochowania należytej staranności i świadomego uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Wśród proponowanych baz rejestrów jawnoźródłowych wskazano w artykule bazy dostępne w sieci Internet dostępne on-line: OpenCorporates (The Open Database of The Corporate World), europejski portal „e-Sprawiedliwość” (w jego ramach rejestry działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i niektóre rejestry niewypłacalności i upadłości) i baza Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Przedsiębiorstw (The European Business Registry Association ‒ EBRA). Ponadto w praktyce gospodarczej zaleca się sprawdzenie statusu podatnika w podatku od towarów i usług w systemie VIES (VAT Information and Exchange System).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red. ; Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec. ; Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-8366601-22-2 (druk) ; ISBN 978-8366601-23-9 (online)

DOI:

10.34616/23.20.096

Language:

pol ; eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego