Object

Title: Pluralism of values in contemporary law and possibility of their cognition

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pluralism of values in contemporary law and possibility of their cognition

Alternative title:

Pluralizm wartości we współczesnym prawie oraz możliwość ich poznania

Creator:

Škop, Martin

Subject and Keywords:

contemporary law   pluralism of values  
systemy prawne   pluralizm wartości   współczesne prawo

Abstract:

Przedmiotem rozważań autora jest pochodzenie wartości w różnych systemach prawnych oraz możliwość ich poznania. Systemów prawnych nie można oddzielić od wartości, które tworzą istotną część prawa. Prawo nie jest prostym kodem, w którym wszystko jest bezpośrednio związane ze znaczeniem lub wartościami, prawo jest raczej językiem. Jakkolwiek poszczególne wartości nie mogą być określone przez normy prawne, to normy te nie mogą istnieć bez wartości. Działanie prawa pozbawionego wartości autor porównuje do machiny opisanej przez Franza Kafkę. Ani nauka prawa, ani praktyka nie podążają za jedną tylko metodologią poszukiwania wartości, lecz stosują raczej metodologiczny pluralizm.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117524   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3458. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2012, 90, s. 109-117

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 6, 2020

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127819

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information