Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Pluralizm wartości we współczesnym prawie oraz możliwość ich poznania

Creator:

Škop, Martin

Subject and Keywords:

systemy prawne   pluralizm wartości   współczesne prawo

Abstract:

Przedmiotem rozważań autora jest pochodzenie wartości w różnych systemach prawnych oraz możliwość ich poznania. Systemów prawnych nie można oddzielić od wartości, które tworzą istotną część prawa. Prawo nie jest prostym kodem, w którym wszystko jest bezpośrednio związane ze znaczeniem lub wartościami, prawo jest raczej językiem. Jakkolwiek poszczególne wartości nie mogą być określone przez normy prawne, to normy te nie mogą istnieć bez wartości. Działanie prawa pozbawionego wartości autor porównuje do machiny opisanej przez Franza Kafkę. Ani nauka prawa, ani praktyka nie podążają za jedną tylko metodologią poszukiwania wartości, lecz stosują raczej metodologiczny pluralizm.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3458. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2012, 90, s. 109-117

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii