Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie społeczne ryzyka starości w ustawie o pomocy społecznej

Alternative title:

Protection against risks related to old age in the social assistance act

Creator:

Lewandowicz-Machnikowska, Monika (1973- )

ORCID:

0000-0001-5140-2921

Subject and Keywords:

zabezpieczenie społeczne   ustawa o pomocy społecznej   starość   ryzyko

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Dybał, Mariusz. Red.

Date issued:

2014

Date copyrighted:

2014

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3627. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2014, 99, s. 29-39

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm