Object

Title: Democratic legal systems and fascism : introduction to the study ; Demokratyczne systemy prawne a faszyzm : wstęp do studium

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Democratic legal systems and fascism : introduction to the study  
Demokratyczne systemy prawne a faszyzm : wstęp do studium

Alternative title:

Democratic legal systems and fascism : introduction to the study

Creator:

Tkacz, Sławomir   Wentkowska, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-2858-2930   0000-0001-7631-2615

Subject and Keywords:

fascism   legal principles   axiology   European Union   Grossraum  
faszyzm   zasady prawa   aksjologia   Unia Europejska   Grossraum

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

While fascist ideology was subjected to comprehensive political or sociological analysis, the analysis of the legal order of fascist countries is much less frequently undertaken by scholars. Thinking about the law as a product and an element of human coexistence, in particular the relationship between “officials” who create legal provisions, and the addressees, can be extremely helpful in the course of research that aims to answer questions about the relationship of law and values. The major goal of this article is to reconstruct an axiology of fascist nations and to answer a question: which elements of this axiology are accepted in legal orders of European countries. The aim of the authors is to specify a range of elements characteristic for fascist ideology spreading in the legal systems of the contemporary European democracies and legal system of the European Union as well as specify dangers linked with it. Normally, the opinions referring to the fascist ideologies, penetrating the modern legal orders and lack of dangers linked with it, are based on myths. These myths have not been supported by investigations of the normative acts, jurisdiction and legal doctrine of the fascist countries with the help of methods accepted in legal research. The research aims to demythologize statements related both to axiology of the fascist nations, and axiology of the modern European democracies and legal system of the European Union. The goal is an identification of fascist ideology elements that can be appealing to the modern European democracies, particularly in terms of possible system formation, which realises the selected ideological assumptions accepted by the fascist countries.  
O ile ideologia faszystowska została poddana wyczerpującej analizie politologicznej czy socjologicznej, to analiza porządku prawnego państw faszystowskich jest znacznie rzadziej podejmowana przez badaczy zagadnienia. Myślenie o prawie jako wytworze i składniku współżycia ludzi, w szczególności relacji pomiędzy „oficjelami” tworzącymi przepisy prawa oraz adresatami, do których są one skierowane, może być niezwykle pomocne w toku badań, które mają na celu odpowiedzieć na pytania o wzajemną relację prawa i wartości. Systemy nazistowskie i faszystowskie niewątpliwie pozostawiły swoje piętno na europejskich systemach prawnych. Autorzy artykułu przyjmują tezę o wpływie koncepcji faszystowskich na europejskie porządki prawne, w szczególności w kontekście ogromu zniszczeń, które nieodwracalnie zmieniły obraz polityczno-prawny odradzających się państw. Projekt prawnego i ekonomicznego zjednoczenia Europy po 1945 r. dotyczył doświadczeń kryzysu w latach trzydziestych i oczywiście dwóch wojen światowych. W rezultacie poszerzającej się współpracy w ramach Unii Europejskiej między państwami europejskimi powstały również sfery wspólnych wartości i wspólnej działalności prawnej. Badając konsekwencje polityczne, prawne, humanitarne, postawić można tezę o konieczności odmiennego zbadania systemu prawnego z „wbudowanym” i współistniejącym systemem na nowo odczytanych wartości wypływających z traumatycznych doświadczeń faszystowskich. W tym celu konieczne jest odszyfrowanie znaczenia nowopowstałych wartości w kontekście obrazu wartości systemów nazistowskich oraz wpływu wartości nazistowskich na obecne systemy prawne państw europejskich. Ustalenia dotyczące potencjalnie wspólnych elementów ideologii faszystowskiej oraz ideologii współczesnych demokracji europejskich oraz różnic pomiędzy nimi mają prowadzić do zidentyfikowania zagrożenia, przed którym stoją obecnie państwa europejskie oraz porządek wspólnotowy związane z ewentualnym przenikaniem do prawa elementów charakterystycznych dla ideologii faszystowskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118586

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.233.253

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

73

Number of object content views in PDF format

73

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127547

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information