Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership

Alternative title:

Współpraca Unii Europejskiej i Białorusi w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego

Creator:

Kalicka-Mikołajczyk, Adriana

ORCID:

0000-0002-1250-5052

Subject and Keywords:

Unia Europejska   Białoruś   Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego

Description:

Tyt. tomu: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Cz. 2

Abstract:

W dniu 12 maja 2004 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany Europejska Polityka Sąsiedztwa — dokument strategiczny, na podstawie którego utworzona została nowa zewnętrzna polityka Unii Europejskiej, skierowana do państw sąsiedzkich Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i basenu Morza Śródziemnego. Zgodnie z jego postanowieniami celem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa EPS jest „dzielenie się korzyściami wynikającymi z rozszerzenia UE w 2004 r. we wzmacnianiu stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich zainteresowanych. EPS została pomyślana tak, żeby zapobiegać powstawaniu nowych linii podziału między poszerzoną UE i jej sąsiadami oraz aby zaoferować nowym sąsiadom szansę udziału w różnych działaniach UE, poprzez większą współpracę polityczną, gospodarczą, kulturalną i w dziedzinie bezpieczeństwa”. Z postanowień strategii wynika zatem, że nadrzędnym celem nowej polityki sąsiedzkiej jest zainicjowanie długookresowych i pozytywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w krajach partnerskich, opartych na wzajemnym przestrzeganiu wspólnych wartości: demokracji, państwa prawa, przestrzegania praw człowieka, w tym praw mniejszości, wspierania zasad dobrosąsiedzkich, stabilizacji i bezpieczeństwa, zasad gospodarki wolnorynkowej i trwałego wzrostu. Jeśli wziąć pod uwagę ustanowione zasady współpracy z państwami sąsiedzkimi z jednej strony i ustrój polityczny Białorusi z drugiej, nie dziwi fakt, iż państwo to nie w pełni uczestniczy we współpracy z UE w ramach EPS. Dopiero po przeprowadzeniu podstawowych reform politycznych i gospodarczych Białoruś będzie miała możliwość pełnego w niej uczestnictwa. Niemniej jednak, za pośrednictwem EPS, UE wspiera na Białorusi społeczeństwo obywatelskie, proces demokratyzacji, niezależne media, udziela pomocy humanitarnej oraz realizuje programy współpracy regionalnej. Obecnie Białoruś uczestniczy w trzech takich programach: Programie Morza Bałtyckiego, oraz dwóch programach realizowanych na granicach lądowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3661. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2015, 100, cz. 2, s. 409-426

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm