Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Porozumienia joint ventures między liniami lotniczymi w świetle kryterium pełnego zakresu funkcji w kontroli koncentracji w prawie UE

Creator:

Kociubiński, Jakub

ORCID:

0000-0002-4391-7439

Subject and Keywords:

joint venture   linie lotnicze   prawo Unii Europejskiej   kontrola koncentracji

Description:

Tyt. tomu: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Cz. 2

Abstract:

Porozumienia joint ventures zawierane między przewoźnikami stanowią relatywnie nową formę kooperacji w sektorze, której znaczenie stale rośnie. Z perspektywy regulacji rynku każda forma współpracy pomiędzy podmiotami będącymi dotychczas konkurentami niesie z sobą ryzyko zaburzenia równowagi konkurencyjnej na rynku i w efekcie pogorszenie sytuacji odbiorców końcowych.Joint ventures nie stanowią odrębnej kategorii w prawie konkurencji Unii Europejskiej. Porozumienia te co do zasady będą oceniane pod kątem kryteriów sformułowanych w tzw. ogólnym prawie konkurencji, natomiast pod pewnymi warunkami mogą zostać uznane za koncentrację. W takim przypadku rozporządzenie 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji stanie się jedynym aktem właściwym do oceny przedmiotowych porozumień. Tytułowe kryterium pełnego zakresu funkcji stanowi element przesądzający o możliwości uznania danej kooperacji za koncentrację. Niniejszy artykuł przedstawia analizę przesłanek wystąpienia pełnego zakresu funkcji w kontekście specyficznych form kooperacji występujących w sektorze transportu lotniczego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3661. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2015, 100, cz. 2, s. 395-408

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm