Obiekt

Tytuł: Gaining access to a public road at the stage of determining the conditions for the construction of real estate : commentary to the Provincial Administrative Court in Gdansk judgment of August 2, 2017, II SA/Gd 348/17 ; Uzyskanie dostępu do drogi publicznej na etapie ustalenia warunków zabudowy nieruchomości : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r.,sygn. II SA/Gd 348/17

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Gaining access to a public road at the stage of determining the conditions for the construction of real estate : commentary to the Provincial Administrative Court in Gdansk judgment of August 2, 2017, II SA/Gd 348/17  
Uzyskanie dostępu do drogi publicznej na etapie ustalenia warunków zabudowy nieruchomości : glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r.,sygn. II SA/Gd 348/17

Tytuł odmienny:

Gaining access to a public road at the stage of determining the conditions for the construction of real estate : commentary to the Provincial Administrative Court in Gdansk judgment of August 2, 2017, II SA/Gd 348/17

Autor:

Zwolak, Sławomir

ORCID:

0000-0002-4075-4400

Temat i słowa kluczowe:

building conditions   access to a public road   public road   internal road  
warunki zabudowy   dostęp do drogi publicznej   droga publiczna   droga wewnętrzna

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The commentary concerns the judgment of the Provincial Administrative Court in Gdańsk of August 2 2017, II SA / Gd 348/17, relating to the issue of access to a public road as a condition that must be met to issue a decision on development conditions. The judgment concludes that the condition of access to a public road must be legally guaranteed. Moreover, access to a public road should be not only legal, but also factual at the stage of determining the building conditions by the competent public administration authority.  
Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r., II SA/Gd 348/17, odnoszącego się do problematyki dostępu do drogi publicznej jako warunku, który musi być spełniony do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Z wyroku płynie wniosek, że warunek dostępu do drogi publicznej musi być prawnie zagwarantowany. Nadto dostęp do drogi publicznej powinien być nie tylko prawny, ale również faktyczny na etapie ustalania przez właściwy organ administracji publicznej warunków zabudowy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118580

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.155.165

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

3 gru 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

672

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

672

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127347

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji