Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem powodziowym jako zadanie administracji publicznej – wybrane zagadnienia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Flood risk management as a task of public administration – selected issues

Autor:

Płonka-Bielenin, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-4208-5172

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Problematyka dotycząca ochrony przed powodzią została uregulowana w dziale IV, pt. „Zarządzanieryzykiem powodziowym” w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ochrona przed powodziąto podstawowe zadanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej.Głównym założeniem ustawy Prawo wodne z 2017 r. jest osiągnięcie realnego i efektywnegowpływu na sprawy gospodarki wodnej w Polsce. Dotyczy to w szczególności planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony zasobów wodnych i wprowadzania systemu zgód wodnoprawnych. To władza wodna powinna w głównej mierze decydować o zakresie kierunków prowadzenia inwestycji na wodach, utrzymania urządzeń wodnych oraz zapewnienia osiągnięcia dobrego stanu wód i minimalizacji ryzyka powodziowego na wszystkich szczeblach zlewniowego zarządzania zasobami wodnymi. Kwestia zjawiska powodzi jest ciągle aktualna, ponieważ coraz częściej ono występuje. Przyjęte rozwiązania prawne mają na celu przeciwdziałanie powodziom oraz minimalizowanie ich skutków. Pozytywne raporty Najwyższej Izby Kontroli w ostatnich latach wskazują na polepszenie sytuacji zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma online ; dokument elektroniczny

Identyfikator:

ISSN 2450-3932

Język:

pol ; eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-06-15

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127346

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji