Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Niezawisły, bezstronny i niezależny sąd z perspektywy publicznego prawa gospodarczego

Creator:

Kieres, Leon (1948- )

ORCID:

0000-0002-6938-890X

Subject and Keywords:

publiczne prawo gospodarcze   niezawisły sąd   orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE   Konstytucja Polski 1997   wymiar sprawiedliwości   orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Description:

Tyt. tomu: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.   Gola, Jan. Red.

Date issued:

2015

Date copyrighted:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3695. Przegląd Prawa i Administracji 2015, 103, s. 133-145

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii