Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa

Creator:

Kozicka, Beata

ORCID:

0000-0001-8329-1023

Subject and Keywords:

uchwały NSA   źródła prawa   orzecznictwo sądowe   wykładnia prawa   współczesne przemiany w stosowaniu prawa   prawotwórcza rola sądów administracyjnych

Abstract:

W pracy przedstawiono zagadnienie charakteru i roli uchwał Naczelnego Sądu Admini-stracyjnego, zwłaszcza na etapie stosowania prawa. Zaprezentowano pozycję i uprawnienia NSA do podejmowania uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie spowodowało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Podjęto przy tym rozważania na temat ich prawotwórczej roli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.17

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 293-312

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii