Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

zabójstwo   ochrona życia   zlecenie   korzyść majątkowa   korzyść osobista   obietnica korzyści   kryminalizacja   penalizacja   nowelizacja

Abstract:

Opracowanie podejmuje problematykę nowego, wprowadzonego mocą nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku, przestępstwa odpłatnego przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.). Nie ulega wątpliwości, że jest to rozwiązanie bezprecedensowe, nadające zasadzie ochrony życia i jej zakresowi zupełnie nowego znaczenia. Wyprowadza ono ochronę życia z dotychczasowych ram zachowań zabronionych chroniących to dobro, przesuwając ją na płaszczyznę zachowań, które nigdy dotąd nie były karalne, bardzo oddalonych od wystąpienia zamierzonego przez sprawcę skutku. Przestępstwo to, na co zwrócono uwagę już w toku prac nad nowelizacją ustawy karnej w licznych opiniach formułowanych przez przedstawicieli środowiska karnistycznego, budzi wiele wątpliwości, w tym takie, które wiążą się z poszanowaniem przez tę ustawową konstrukcji funda-mentalnych zasad prawa karnego. Kryminalizacja zachowań na tak odległym przedpolu naruszenia dobra prawnego może być w szczególności źródłem kontrowersji w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego. Przeprowadzona analiza ma na celu zwrócenie uwagi na kilka najistotniejszych kwestii dotyczących tego przestępstwa, między innymi jego charakteru prawnego, uzasadnienia jego typizacji, konstrukcji jego ustawowych znamion, możliwych przypadków zbiegu przepisów czy przestępstw, w których może pozostawać, trudności, jakie nowa konstrukcja może nieść dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, a także samej potrzeby wprowadzenia omawianej „modyfikacji granic” prawnokarnej ochrony życia człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 271-292

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm