Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania I utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących ikontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Alternative title:

The civil budget, obligation to prepare a written list of councillors’ votes, obligation of broadcasting and recording of the meetings of statutory and control bodies as indications of increased participation of members of local self-government communities in the process of functioning and controlling local self-government bodies in the light of the amendment of local self-government statutory acts of 11th January 2018

Creator:

Baranowska-Zając, Wioleta

ORCID:

0000-0002-1175-9739

Subject and Keywords:

budżet obywatelski ; pisemny wykaz głosowań radnych ; transmitowanie i utrwalanie obrad ; proces funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Abstract:

Jednym z celów nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku było zwiększenie udziału obywateli (członków wspólnot samorządowych) w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przeprowadzono analizę dodanych do ustaw samorządowych przepisów ustanawiających instytucje budżetu obywatelskiego, obowiązku sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych, obowiązku transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych, a także dokonano próby oceny realizacji za pomocą tych instytucji celu postawionego przez twórców nowelizacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red. ; Bator, Andrzej Red. ; Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.14

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 239-253

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm