Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Creator:

Baranowska-Zając, Wioleta

ORCID:

0000-0002-1175-9739

Subject and Keywords:

budżet obywatelski   pisemny wykaz głosowań radnych   transmitowanie i utrwalanie obrad   proces funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego

Abstract:

Jednym z celów nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku było zwiększenie udziału obywateli (członków wspólnot samorządowych) w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów jednostek samorządu terytorialnego. W artykule przeprowadzono analizę dodanych do ustaw samorządowych przepisów ustanawiających instytucje budżetu obywatelskiego, obowiązku sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych, obowiązku transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych, a także dokonano próby oceny realizacji za pomocą tych instytucji celu postawionego przez twórców nowelizacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.14

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 239-253

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii