Obiekt

Tytuł: The political nature of the election of the judges of the Constitutional Tribunal and their decisions to submit a dissenting opinion during the 2016–2019 period ; Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The political nature of the election of the judges of the Constitutional Tribunal and their decisions to submit a dissenting opinion during the 2016–2019 period  
Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019

Autor:

Wojciechowski, Maciej

ORCID:

0000-0002-3079-4150

Temat i słowa kluczowe:

dissenting opinions   judges   Polish Constitutional Tribunal   the political   judicial independence  
zdania odrębne   votum separatum   niezawisłość sędziowska   sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

Tagi:

public and procedural law

Abstrakt:

The subject of the study, the results of which are presented in this article, is the practice of submitting dissenting opinions in the Constitutional Tribunal during the period 2016–2019. Its purpose is to clarify and eventually empirically verify the thesis that the submission of a candidacy for a judge of the Constitutional Tribunal by a political group sitting in parliament, translates into possible decisions to submit a dissenting opinion. This behaviour has been abbreviated in the literature as “faithfulness for choice”. In order to verify the occurrence of this behaviour, models of such situations were constructed, taking into account the specificity of the Polish constitutional court. Situations meeting the model’s criteria were then analysed. The constructed models found little quantitative confirmation. The reasons can be seen in the inadequacy of the models themselves and the nature of the tensions that arose around the Tribunal and in the Tribunal itself in the indicated period. The substantive factor in the form of establishing a given subject of control by a specific political group did not determine the decision to submit votum separatum in the indicated period. It is the context that determines the political characteristics of the case being examined, and makes it possible to recognise in such categories the possible decisions of the Constitutional Tribunal’s judges to submit a dissenting opinion.  
Przedmiotem badania, którego wyniki przedstawia niniejszy artykuł, jest praktyka składania zdań odrębnych w Trybunale Konstytucyjnym w okresie 2016–2019. Jego celem była próba doprecyzowania, a następnie empirycznej weryfikacji tezy, w myśl której zgłoszenie kandydatury na sędziego TK przez ugrupowanie polityczne zasiadające w parlamencie przekłada się na ewentualne decyzje o złożeniu zdania odrębnego. Teza ta w literaturze została określona skrótowo jako „wierność za wybór”. Metoda, którą wykorzystano w artykule, opiera się na zbudowaniu schematów mogących być wskaźnikiem tego rodzaju sytuacji z uwzględnieniem specyfiki polskiego sądu konstytucyjnego, a następnie zestawieniu liczbowym sytuacji spełniających wskazane w nich kryteria. Skonstruowane modele znalazły znikome ilościowe potwierdzenie. Przyczyn można upatrywać w nieadekwatności samych modeli oraz charakterze napięć, jakie we wskazanym okresie powstały wokół Trybunału oraz w samym Trybunale. Czynnik merytoryczny w postaci ustanowienia danego przedmiotu kontroli przez określone ugrupowanie nie miał w analizowanym okresie znaczenia dla decyzji o votum separatum. To kontekst wyznacza polityczną charakterystykę rozpoznawanej sprawy oraz każe rozpoznawać w takich kategoriach ewentualne decyzje sędziów TK o złożeniu zdania odrębnego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116810

DOI:

10.19195/0137-1134.122.12

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 203-220

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

26 paź 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

32

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

32

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127290

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji