Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie

Creator:

Srokosz, Jacek

ORCID:

0000-0002-7587-6483

Subject and Keywords:

polityczność   uzasadnienie merytokratyczne   merytokracja   prawotwórstwo   agencje regulacyjne

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest analiza uzasadnienia merytokratycznego w prawotwórstwie w kontekście problematyki polityczności, rozumianej w duchu Chantal Mouffe jako pewien nieusuwalny stan antagonizmu leżącego u podstaw funkcjonowania każdego społeczeństwa. Ideologia merytokratyczna w zakresie prawotwórstwa opiera się na założeniu, że możliwe jest wyeliminowanie polityczności z procesu tworzenia prawa poprzez zastąpienie jej czynnikiem eksperckim. Autor na przykładzie sądowego tworzenia prawa oraz prawotwórstwa niezależnych agencji regulacyjnych w USA wskazuje, że uzasadnienie merytokratyczne: (1) służy legitymizacji przyjmowanych rozwiązań prawnych, (2) nie eliminuje z niego elementu polityczności, lecz jedynie go maskuje odwoływaniem się do kryteriów obiektywizmu i eksperckości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 87-102

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm