Obiekt

Tytuł: “Right to the truth” in the view of legal philosophy: foundation for the debate ; „Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

“Right to the truth” in the view of legal philosophy: foundation for the debate  
„Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji

Autor:

Dobrzeniecki, Karol

ORCID:

0000-0002-6364-9793

Temat i słowa kluczowe:

right to the truth   freedom of speech   classical theory of truth   marketplace of ideas   public law  
prawo do prawdy   wolność słowa   klasyczna teoria prawdy   rynek idei   prawo publiczne

Tagi:

public and procedural law

Abstrakt:

The text deals with the issue of “the right to the truth” in static and dynamic terms. The first one concerns the currently binding norms, the second — the law, whose characteristics are scarcely being shaped within the philosophy of law. In international law, the subject of the right is victims’ knowledge of past human rights violations. At the national level the legislator assumes that the disc-losure of information about the government’s activities is necessary for the effective functioning of democratic mechanisms. The author, based on the classical theory of truth created by Aristotle, tries to answer the question: is the liberal concept of “the marketplace of ideas” still an adequate mecha-nism for protecting this value, and if not, whether preserving the truth should become a function of public law. In some areas, public law already fulfils this function, and therefore the concept of “right to truth” ceases to be merely an expression of an idea or metaphor.  
W opracowaniu opisano fenomen „prawa do prawdy” w ujęciu statycznym i dynamicznym. Pierwsze z nich dotyczy norm aktualnie obowiązujących, drugie — prawa, którego charakterystyka dopiero się kształtuje na gruncie filozofii prawa. W prawie międzynarodowym przedmiotem prawa do prawdy jest należna ofiarom wiedza na temat rażących naruszeń praw człowieka dokonanych w przeszłości. Na szczeblu krajowym ustawodawca zakłada, że jawność informacji o działaniach władzy jest niezbędna do efektywnego funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Autor, opierając się na klasycznej teorii prawdy stworzonej przez Arystotelesa, próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, czy liberalna koncepcja „rynku idei” jest wciąż adekwatnym mechanizmem do ochrony tej wartości, a jeżeli nie, to czy ochrona prawdy powinna stać się na większą skalę funkcją prawa publicznego? Prognozuje, że w niedalekiej przyszłości rozwinie się teoria prawa publicznego realizującego postulat ochrony prawdy w życiu społecznym i pojęcie to przestanie być jedynie wyrazem pewnej idei czy metafory.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Data wydania:

2020

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116803

DOI:

10.19195/0137-1134.122.5

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 73-85

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

26 paź 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

43

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

43

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127283

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji