Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Decentralizacja

Creator:

Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0002-9100-0895

Subject and Keywords:

decentralizacja   samodzielność prawna   nadzór   dekoncentracja   podmioty samorządowe   podmioty zakładowo-fundacyjne

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

Tadeusz Bigo przedstawił koncepcję decentralizacji w monografii Związki publiczno-prawne. Zwrócił tam uwagę na to, że jej korelatem jest centralizacja. Skupił się na decentralizacji nazwanej przez niego decentralizacją prawno-administracyjną, wykonywaną przez podmioty samorządowe jako formy decentralizacji korporacyjnej, a także przez podmioty administracji zakładowo-fundacyjnej. Istota samorządu polega według T. Bigi na istnieniu większej liczby samodzielnych prawnie ośrodków (podmiotów) sprawujących administrację, nad którymi jest usytuowane centrum administracyjne, podtrzymujące jedność systemu. Podmioty zdecentralizowane mają samodzielność w stosunkach z tym centrum. Stwierdził, że decentralizacja może być stopniowana. Zwrócił uwagę na to, że w dekoncentracji też następuje zróżniczkowanie podmiotowe administracji, ale brakuje samodzielności prawnej, gdyż nie jest uchylone podporządkowanie hierarchiczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Lisowski, Piotr. Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-20-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.077

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm