Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O poglądach naukowych Profesora Tadeusza Bigi

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

Bigo, Tadeusz (1894-1975) ; prawo administracyjne

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

Ustalenia naukowe profesora Tadeusza Bigi mają ważne znaczenie także na gruncie współczesnego prawodawstwa i praktyki prawa administracyjnego. Dotyczy to zarówno organizacji administracji publicznej, jak i jej działalności w demokratycznym państwie prawnym w warunkach Unii Europejskiej. Jego prace naukowe są źródłem inspiracji dla dzisiejszych badawczy prawa publicznego, wyróżnia je swoiste podejście poznawcze oraz to, że analizują wartości nieprzemijające dla zagwarantowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka oraz właściwego funkcjonowania instytucji publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red. ; Lisowski, Piotr. Red. ; Paplicki, Mateusz. Red. ; Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-20-8 (druk) ; ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.064

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm