Object

Title: Wybrane problemy związane z korzystaniem z cudzej twórczości naukowej i dydaktycznej na tle uregulowania prawa autorskiego, dotyczącego wypisów, antologii i prawa cytowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy związane z korzystaniem z cudzej twórczości naukowej i dydaktycznej na tle uregulowania prawa autorskiego, dotyczącego wypisów, antologii i prawa cytowania

Creator:

Jezioro, Julian (1959-)

ORCID:

0000-0001-7378-000X

Subject and Keywords:

prawo autorskie   reprint   utwór naukowy   wypisy   antologia   prawo cytowania   „pasywne” i „dynamiczne” korzystanie z utworów

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

Autor, analizując ogólne założenia monografii poświęconej znaczeniu twórczości naukowej Profesora Tadeusza Bigi w działalności innych autorów tworzących administratywistyczną szkołę wrocławską, omawiając wybrane przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stawia i stara się uzasadnić tezę, że polskie prawo autorskie nie systematyzuje bezpośrednio sytuacji utworów, które posiadają łącznie zarówno cechy wypisów, jak i opracowań samodzielnych, w których cudza twórczość wykorzystywana jest w ramach prawa cytowania. Podejmuje też próbę sformułowania ogólnych przesłanek umożliwiających ocenę legalizacji takiego korzystania z cudzej twórczości. Uzasadnieniem dla podjęcia się takiej analizy jest waga sytuacji, w których całościowy wkład określonego twórcy-naukowca ma znaczenie, które można określić jako „fundamentalne” dla wielu wykorzystujących go twórców-następców, którzy w swojej twórczości odwołują się do niego jako do efektów działalności swojego „mistrza”. Dotyczy to twórczości Profesora Tadeusza Bigi, którego dorobek i wkład w tworzenie fundamentów administratywistycznej szkoły wrocławskiej jest niekwestionowany, ale także innych twórców – przykładowo Profesora Alfreda Kleina w dziedzinie polskiej cywilistyki. W prowadzonej analizie autor odróżnia sytuacje korzystania „pasywnego” i „dynamicznego” z dzieł mistrza oraz odnosi to do instytucji wypisów, antologii i prawa cytowania uregulowanych przepisami polskiego prawa autorskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Lisowski, Piotr. Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117258   ISBN 978-83-66601-20-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.063

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Nov 3, 2020

Number of object content hits:

162

Number of object content views in PDF format

169

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127168

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information