Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim

Alternative title:

The legal institution of limitation of parental authority in Polish law

Creator:

Stępień, Martyna

ORCID:

0000-0002-7561-6542

Subject and Keywords:

rodzice ; dzieci ; ograniczenie władzy rodzicielskiej ; dobro dziecka ; kodeks rodzinny i opiekuńczy

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowaniaprawno-ekonomiczne a decyzjejednostek, przedsiębiorstwi społeczeństwa

Abstract:

Niekiedy ze względu na zaistnienie określonych prawem okoliczności dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej przysługującej rodzicom dziecka. Podstawy prawne zawarte są zarówno w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak i w unormowaniach pozakodeksowych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym do ograniczenia władzy rodzicielskiej może dojść na skutek orzeczenia sądu, na skutek ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej lub z mocy prawa. Szczególnie istotną kwestią w tym kontekście jest zasada ochrony dobra dziecka. Ograniczenia, które może zastosować sąd rodzinny na podstawie odrębnej procedury, zostały z kolei wskazane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 163-175

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg