Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim

Creator:

Bokwa, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-7625-6809

Subject and Keywords:

homagium   prawo węgierskie   prawo zobowiązań   odpowiedzialność deliktowa   historia prawa

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Abstract:

Celem artykułu jest opis i analiza regulacji naprawienia szkody niemajątkowej w dawnym prawie węgierskim ze szczególnym uwzględnieniem instytucji homagium. Autor przedstawia zarys dziejów prawa węgierskiego w XIX wieku i jego specyfikę objawiającą się w długotrwałej ciągłości i zarazem archaiczności. Następnie analizuje systematykę deliktów w ówczesnym prawie węgierskim i roszczeń z nich wypływających, zaznaczając ich odrębności i cechy wspólne z tymi występującymi we współczesnym prawie cywilnym. Przy użyciu komparatystycznej i historycznej metody badawczej umożliwi to ukazanie ponadczasowości określonych problemów prawa zobowiązań, opisując zarazem jego ewolucję w ciągu ostatnich dwóch stuleci.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 135-144

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg