Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego

Alternative title:

Reflective rights as a source of legal interest

Creator:

Piwoński, Karol

ORCID:

0000-0003-3261-1159

Subject and Keywords:

prawo refleksowe   interes prawny   postępowanie administracyjne   strona postępowania

Description:

Tyt. tomu: Czynniki i uwarunkowaniaprawno-ekonomiczne a decyzjejednostek, przedsiębiorstwi społeczeństwa

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest problematyka praw refleksowych jako źródła interesu prawnego. Koncepcja ta jest stosunkowo nowa w nauce i praktyce prawa administracyjnego, a mimo szerokiego orzecznictwa do niej się odwołującego budzi wiele sporów. Dotyczą one poszczególnych jej elementów, jak również samej jej przydatności i zasadności jej wyodrębniania. Wobec ważkości zagadnienia, przejawiającej się między innymi w uzależnieniu uzyskania przymiotu strony postępowania administracyjnego od posiadania interesu prawnego, sytuacja ta jest niepożądana. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji praw refleksowych jako źródła interesu prawnego, czemu służy przegląd stanowisk prezentowanych w doktrynie oraz najnowszego orzecznictwa. Analiza prowadzi do wniosku, że pomimo nieścisłości w pojmowaniu koncepcji praw refleksowych ich wyróżnienie jest zasadne i pozwala zabezpieczyć interes prawny osób, o których uprawnieniach lub obowiązkach decyzja kończąca postępowanie nie rozstrzygnie wprost, lecz będzie oddziaływać na ich sferę prawną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.33.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 33, 2020, s. 119-133

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg